Меню
Вакансії
Інженер-технолог
Вимоги:

 • вища освіта (технологічна, хімічна, біотехнологічна)
 • знання виробництва ЛЗ та знання вимог щодо розробки ГЛЗ
 • знання стандартів GMP
 • особисті якості: організованість, відповідальність, ініціативність, розвинені навички комунікації, здібності до швидкого навчання
 • впевнений користувач ПК (MS Office, Internet)
 • знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate

Основні функції:

 • розробка складу та технології виробництва ГЛЗ (стерильні лікарські засоби)
 • участь у проектах з розробки та впровадження нових лікарських засобів (виробництво лабораторних, дослідно-промислових, перших промислових серій)
 • розробка нормативної документації (технологічні регламенти) у відповідності з вимогами GMP
 • підготовка Модуля 3 матеріалів реєстраційного Досьє у форматі CTD

Хімік-аналітик
Вимоги:

 • вища освіта за спеціальністю “Хімія” або “Фармація”
 • знання основ аналітичної хімії
 • досвід роботи в хімічній лабораторії, готовність до навчання

Основні функції:

 • фармацевтична розробка та валідація аналітичних методик аналізу,
 • освоєння нових методів випробувань і приладів,
 • оцінка результатів аналізу,
 • контроль якості вихідних субстанцій, дослідних серій,
 • випробування стабільності нових лікарських засобів,
 • оформлення документації.

Мікробіолог
Обов'язки:

 • проведення поточного контролю готової продукції , напівпродуктів, вихідної сировини, допоміжних матеріалів за показниками «Стерильність», «Мікробіологічна чистота», «Бактеріальні ендотоксини» на відповідність вимогам нормативної документації; ідентифікація мікроорганізмів; перевірка ефективності дезінфікуючих засобів;
 • проведення мікробіологічного моніторингу чистих приміщень;
 • облік та інтерпретація даних;
 • оформлення відповідної супровідної документації ;
 • розробка та актуалізація внутрішньої документації (СРМ, Інструкції тощо);
 • участь у проведені валідаційних, верифікаційних робіт (верифікація/валідація методик, кваліфікація обладнання) за мікробіологічними показниками.

Вимоги:

 • вища освіта (спеціальність – мікробіологія, вірусологія, біотехнологія);
 • знання основ мікробіології;
 • знання техніки мікробіологічних досліджень;
 • впевнений користувач ПК (MS Office);
 • особистісні та ділові якості: відповідальність, чесність, уважність, вміння працювати як самостійно, так і в команді;

Перевагу надамо кандидатам, які мають:

 • досвід роботи на аналогічній посаді (в акредитованій лабораторії, на фармацевтичному підприємстві);
 • навики роботи з мікроорганізмами lll-lV групи патогенності;
 • знання принципів GMP;
 • знання Державної Фармакопеї України.

Пропонуємо:

 • офіційне парцевлаштування;
 • конкурентну заробітню плату (без затримок);
 • оплачувану відпустку;
 • страхування;
 • можливість професійного та кар’єрного розвитку.

Фахівець із якості відділу управління якості
Основні обов’язки

 • організація належного функціонування одного з напрямків функціонування фармацевтичної системи якості (ФСЯ) підприємства
 • управління документацією ФСЯ (розробка Планів-графіків актуалізації/перегляду документів ФСЯ та контроль їх виконання, введення затверджених документів в дію, розповсюдження врахованих примірників документів в структурні підрозділи підприємства та вилучення врахованих примірників документів, що втратили чинність, підготовка звітних документів щодо управління документацією, архівування та зберігання документів, розробка документів ФСЯ підприємства (Стандартні робочі методики, Інструкції, Правила);
 • проведення оглядів якості продукції (підготовка форм та шаблонів збору даних для проведення періодичного огляду якості продукції, контроль повноти та своєчасності внесення даних, моніторинг отриманих даних та їх статистична обробка, формування Звітів з огляду якості лікарських засобів, розробка та контроль виконання Програм вдосконалення продукції та процесу, архівне зберігання документів з огляду якості, розробка документів ФСЯ підприємства (Стандартні робочі методики, Інструкції, Правила);

Надіслати резюме